Produkten har blivit tillagd i varukorgen
CartDin varukorg är tom!
Moms visas:

Behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen Regulation (EU) 2016/679

Denna dag, 2018-05-10, har följande policy upprättats för AB Mahol

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

 • För-, mellan- och efternamn
 • Adress
 • Postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer (vid beställning mot kredittjänst som faktura, konto eller delbetalning)
 • IP-adress

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du beställer via någon av våra hemsidor
 • Uppgifter som vi får när du är i kontakt med en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi lagrar inga känsliga personuppgifter.

Vårt affärssystem och övriga tekniska hjälpmedel är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personuppgifter till utomstående part. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att bedriva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor, redovisningsbyrå samt produktleverantörer) samt officiella samarbetspartners såsom betalningsleverantörer, TA-system (transportadministrationssystem) samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra vårt åtagande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas hos oss för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Beroende på personuppgiftens art sparas denna under olika långa tidsperioder mellan 1-7 år.

 • För-, mellan- och efternamn - 7 år (Bokföringslagen 1990:1078 7 kap.)
 • Adress - 7 år (Bokföringslagen 1990:1078 7 kap.)
 • Postnummer och ort - 7 år (Bokföringslagen 1990:1078 7 kap.)
 • Telefonnummer - 3 respektive 2 år (Konsumentköplagen 1990:932 23§ samt Köplagen 1990:931 32§)
 • E-postadress - 3 respektive 2 år (Konsumentköplagen 1990:932 23§ samt Köplagen 1990:931 32§)
 • Personnummer (vid beställning mot kredittjänst som faktura, konto eller delbetalning) - Tills fullgjort betalning genomförts (Konsumentkreditlagen 2010:1846 14§)
 • IP-adress - 1 år (Brottsbalk 1962:700 9 kap. 2§)

Vilka rättigheter har jag som personuppgiftsägare?

Du som personuppgiftsägare har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi har om dig (registerutdrag), att få åberopa rättelse om registrerade uppgifter är felaktiga, rätt att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd). Du har även rätt till begränsning av behandling av personuppgifterna, rätt till dataportabilitet (att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig) samt rätten att göra invändningar.

Du har rätt att lämna klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Ansvar

AB Mahol är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Önskar du komma i kontakt med personuppgiftsansvarig gör du det via följande kontakt:
AB Mahol
Hedeängsvägen 5
46144 Trollhättan, Sverige

Telefon: 0520-22 14 80 (be att få prata med personuppgiftsbiträdet)
E-post: [email protected] (ämnesrad: personuppgiftsbiträde)

Ändringar i Policy

AB Mahol förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna policy kommer att publiceras på webbplatsen.

Produkter